امولسیون و امولسیفایر نمایش بزرگتر

امولسیون و امولسیفایر

محصول جدید

امولسیفایر ها  hlb emulsifier  emulsifier hlb list  انواع امولسیفایر  امولسیفایرهای طبیعی  امولسیون روغن در آب  انواع امولسیون  امولسیفایر فروش انواع امولسیفایر دنیسکو دانمارک. امولسیفایرها،فروش امولسیفایر،کاربردامولسیفایر،انواع امولسیفایرمونو دی گلیسرید، داتمفروش امولسیفایر خوراکی اسانس خوراکی | قیمت فروش

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

 امولسیون و امولسیفایر

  امولسيون به مخلوط دو ماده (مايع) امتزاج ناپذير مانند مخلوط روغن و آب اطلاق مي شود كه مي توان اين دو ماده را توسط مواد امولسيون كننده (امولسيفاير) به مخلوط پايدار و تكفاز تبديل نمود بطوريكه دو ماده تكفاز از يكديگر جدا نشوند. بر همين اساس مي توان با استفاده از امولسيفايرها، تركيبات سنگين آلي و حلالهاي قطبي نظير آب را با يكديگر تركيب و به صورت مخلوط قابل امتزاج و پايدار درآورده، شرايط را برای انجام بهينه واکنش در اين مخلوط مهيا نمود.  امولسیفایرها، فعال کننده­های سطحی هستند و زمانی که به مخلوط دو مایع امتزاج­ناپذیر افزوده شوند، با کم کردن کشش سطحی سیستم، پایداری امولسیون را افزایش می­دهند. این مواد در فاز روغنی و آب به مقدار جزئی قابل حل هستند. از این رو، در فصل مشترک بین دو فاز تجمع می­کنند که به کاهش کشش بین دو فاز منجر می­شود.  البته شایان ذکر است که کم شدن بین فازی، تنها عامل ایجاد و پایداری امولسیون نیست، بلکه درجه و قابلیت ارتجاعی بودن مولکول امولسیفایر در میان لایه­های بین سطوح دو فاز در ثبات امولسیون تأثیر به سزایی دارد.   

یکی از خصوصيات مهم كه بر اساس آن امولسي فايرها را تقسيم بندي مي‌کنند بر اساس خصوصيت انحلال آن‌ها و یا به اصطلاح HLB مي‌باشد.  HLBمخفف Hydrophilic/Lipophilic Balance است که نسبت آب دوستی و چربي دوستی امولسی فایرها را نشان می‌دهد. بنابراین، براساسHLB ، به هر تركيب يك عدد از صفر تا 20 اختصاص داده می‌شود. به تركيبات محلول در روغن اعداد پايين و اعداد بالاتر به تركيباتي كه تمايل بيشتري به حلالیت در آب دارند اختصاص داده می‌شوند. وقتي تركيبي صد در صد آب دوست استHLB  آن حدود 20 و اگر صد درصد چربي دوست باشد عدد 1 به آن تعلق می‌گيرد.
میزان HLB را می‌توان براساس تعداد گروه‌های چربی دوست و آبدوست از طريق فرمول زیر محاسبه نمود:
HLB=∑(hydrophilic group number) -∑(hydrophobic group number) +7
معیار HLB به انتخاب امولسی فایر مناسب کمک می‌کند به طوری که امولسی فایرهایی با HLB پایین برای سیستم امولسیون آب در روغن (W/O) مناسب هستند و امولسی فایرهایی با HLB بالا برای امولسیون های روغن در آب (O/W) کاربرد دارند.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

 امولسیون و امولسیفایر

امولسیون و امولسیفایر

امولسیفایر ها  hlb emulsifier  emulsifier hlb list  انواع امولسیفایر  امولسیفایرهای طبیعی  امولسیون روغن در آب  انواع امولسیون  امولسیفایر فروش انواع امولسیفایر دنیسکو دانمارک. امولسیفایرها،فروش امولسیفایر،کاربردامولسیفایر،انواع امولسیفایرمونو دی گلیسرید، داتمفروش امولسیفایر خوراکی اسانس خوراکی | قیمت فروش