اسید گلوکونیک نمایش بزرگتر

اسید گلوکونیک

محصول جدید

اسید گلوکونیک - فروش اسید گلوکونیک - خرید اسید گلوکونیک - فروشنده اسید گلوکونیک- خریدار اسید گلوکونیک- قیمت روز اسید گلوکونیک- فروش ویژه اسید گلوکونیک

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

اسید گلوکونیک یکی از اسیدهای آلی معروف بود که کاربرد زیادی در صنایع داروسازی ، صنایع غذایی ، چرم سازی و رنگرزی دارد. این اسید در داخل کشور تولید نمی شود و با صرف هزینه های ارزی زیاد از خارج وارد می شود . در طرح حاضر بررسی تولید این محصول ارزشمند از طریق تخمیر گلوکز توسط قارچ اسپرژیلوس نیجر ‏NRRL3‏ یا اسپرژیلوس نیجر ‏NRRL67‏ مورد نظر است . در این فرآیند مدت زمان تبخیر از 8 الی 40 ساعت متغیر است . بعد از انجام و تکمیل تخمیر ، اسید گلوکونیک به طور خالص از طریق رسوب دادن قابل تهیه است . البته گلوکونیک اسید از طریق اکسایش گلوکز به روشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی نیز قابل تهیه است که به علت سهولت اجرا و مزایای زیست محیطی روش باکتریایی مورد عمل قرار خواهد گرفت.
 

اسید گلوکونیک و مشتقات آن درصنایع داروسازی ،غذایی ،رسیدگی و شیمیایی و کشاورزی بکار می رود.ملح کلسیم آن برای برطرف کردن کمبود کلسیم درانسان و نمک آهن و فسفر آهن برای کیمیوتراپی بکار می رود.اکسیداسیون گروه آلدئیدی (-CHO) گلوکز با طریق شیمیایی ،الکتروشیمیایی یا تخمیر تولید این اسید می نماید.این طرح،بوسیله تخمیر درشرایط معینی موفق به تولید گلوکونیکاسید ومشتقات آن گردیده است .این عمل باقارچAospergillus miger صورت گرفته است

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

اسید گلوکونیک

اسید گلوکونیک

اسید گلوکونیک - فروش اسید گلوکونیک - خرید اسید گلوکونیک - فروشنده اسید گلوکونیک- خریدار اسید گلوکونیک- قیمت روز اسید گلوکونیک- فروش ویژه اسید گلوکونیک

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: