سوکرالوز ماده شیرین‌کننده‌ جایگزین شکر در سوهان و گز استفاده میشود

آشنایی با گلوکز - مقاله

نویسنده
گلوکز که در طبیعت به حالت آزاد و یا در ترکیب یافت می‌شود، نه تنها متداولترین قند است، بلکه فراوان‌ترین ترکیب شیمیایی طبیعت نیز محسوب می‌شود. گلوکز در حالت آزاد در اکثر گیاهان عالی‌تر ملاحظه می‌گردد. این قند ، همراه با D- فروکتوز در غلظتهای قابل ملاحظه در انگور ، انجیر و سایر میوه‌های شیرین و در عسل وجود دارد. همچنین در غلظتهای کمتر ، می‌توان آن را در خون و در لنف ملاحظه نمود.

گوارگام چیست و چه کاربردی دارد

نویسنده
گوارگام چیست و چه کاربردی دارد

روغن dop چیست؟

نویسنده
روغن dop
مصرف شیرین کننده آس سولفام پتاسیم در صنایع غذایی

میزان مصرف سوکرالوز (آموزش)

نویسنده
میزان مصرف سوکرالوز (آموزش)

افزودنی های مواد غذایی(قسمت سوم)

نویسنده
افزودنی های غذایی

افزودنی های مواد غذایی(قسمت دوم)

نویسنده
افزودنی های غذایی

افزودنی های مواد غذایی(قسمت اول)

نویسنده
افزودنی های غذایی

انواع پنیر و روشهای انتخاب پنیر خوب

نویسنده
انواع پنیر و روشهای انتخاب پنیر خوب
نمایش 533 در 543 از 543 (42 صفحه ها)